อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15)
Kaizen by Suggestion System
เทคนิคการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 2015 (Fifth edition 2015-09-15)
การจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและคู่มือการทำงาน
การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ (Quality and Service Awareness)
การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม มอก.OHSAS 18001 อย่างมีประสิทธิผล
การสื่อสารเพื่อประสานพลัง(The Communication for Organization Power Increment)
การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)
เทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


Nissei Trading (Thailand) Co.,Ltd.
Nitto Denko Material (Thailand) Co.,Ltd.
O.E.I. PARTS COMPANY LIMITED
Off Road Accessories Limited
ผลิตและจำหน้าอุปกรณ์เสริมสำหรับรถ ออฟโรส
pandora production co. ltd.
Pigeon Industries (Thailand) Co.,Ltd
เครื่องใช้สำหรับเด็ก
R.M. CENTRAL METAL WORKS CO.,LTD.
อะไหล่พัดลม
RACER WIRE WORK CO., LTD
ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เส้นลวดทองแดง
Rainbow Printing Co., Ltd.
ผลิตกล่องและงานพิมพ์ต่างๆ
SAGINOMIYA (THAILAND) CO., LTD.
SAIC Motor - CP Co.,Ltd.
ประกอบรถยนต์
SAMMITR MOTORS MANUFACTURING PUBLIC COMPANY LIMITED
ชิ้นส่วนรถยนต์
SAN-EN (THAILAND) CO., LTD.
ชิ้นส่วนรถยนต์
Seimitsu Thai Co., Ltd.
Sekisui Jushi (Thailand) Co.,Ltd.
Shin-Ei High Tech Co.,Ltd.
Siam Clothing Supplier Co.,Ltd
ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
Siam Retail Development Co., Ltd
Siam Yamato Steel Co., Ltd.
Simat Technologies Public Company Limited
SIMOTEC (THAILAND) CO., LTD
Srixon Sports Manufacturing (Thailand) Co., Ltd
Sumirubber Thai Eastern Corporation Co., Ltd.
แปรรูปยางพารา
T.U.W Textile Co.,Ltd.
ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
Thai Central Chemical Public Co.,Ltd.
Thai Fiber Optics Co., Ltd.
สายนำสัญญาณ
Thai Fuji Seiki Co., Ltd.
ฉีดชิ้นงานพลาสติก สำหรับงานอุตสาหกรรม
Thai Meira Co., Ltd.
ผลิตน็อตสกรู
Thai Mihara Co.,Ltd.
Thai O.P.P. Public Co.,Ltd.
ผลิตแผ่นฟิล์ม

หน้า: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN